Türk vatandaşlığı kanununa göre, kendi isteği ile yabancı bir ülkenin vatandaşlığına geçen kişilerin, vatandaşlık şartları gereği durumu bildirerek izin almaları halinde, Türk vatandaşlıklarını kaybetmeden aynı zamanda bir diğer ülke vatandaşı olunmasına izin veriliyor. Ancak vatandaşlığa geçilecek ülke, çifte vatandaşlığa her zaman izin vermeyebiliyor. Yunanistan’da çifte vatandaş olma hakkı tanınıyor.

Yunanistan'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin, Yunanistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Yunanistan’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Yunanistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Yunan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Yunanistan vatandaşlığına geçilmesi halinde Yunanistan’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Yunanistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.